Diseminare informații statistice

Indicii lunari ai prețurilor de consum
                                                           

 

 

Indicii prețurilor de consum (IPC) acoperă cheltuielile monetare de bunuri și servicii pentru consumul final, pentru toate tipurile de gospodarii rezidente, cu excepția gospodăriilor instituționale, în scopul de a oferi o imagine cât mai relevantă și precisă a inflației. IPC poate fi privit ca o metoda de măsurare, în linii mari, a prețurilor unui model de cheltuieli fixe.

Fiind cea mai utilizată măsură a evoluției generale a prețurilor, indicele prețurilor de consum este adesea folosit în contractele încheiate în mediul de afaceri și de către guvern pentru ajustarea veniturilor, pensiilor și/sau taxelor, cu scopul de a lua în calcul evoluțiile prețurilor (clauze de indexare, cunoscute și sub denumirea de clauze de escaladare).

Cele mai frecvente situații în care se aplică aceste clauze de escaladare se regăsesc în sectorul privat pentru contractele colective de negociere, contracte de închiriere, contracte de asigurare cu protecție automată împotriva inflației, pensia alimentară și alocațiile pentru copii.

Indicii prețurilor de consum sunt calculați cu periodicitate lunară și măsoară evoluția prețurilor între două perioade de timp (seriile lunare sunt disponibile începând cu luna octombrie 1990).

Trebuie ținut cont și de faptul că la data de 1 iulie 2005, moneda națională a României, leul, a fost denominată astfel încât leu nou echivalează cu 10000 lei vechi.

Exemplu (pentru indicii cu baza octombrie 1990): În situația în care se dorește actualizarea unei sume de la nivelul lunii martie 2009 (perioada de bază) la nivelul lunii august 2015 (perioada curentă) se vor împărți cele două valori tabelare ale IPC (perioada curentă / perioada de bază: 398918,06 / 333010,78), iar rezultatul (1,1979) va fi înmulțit cu suma inițială, obținându-se în acest fel valoarea actualizată dorită.

 

 Declarație de responsabilitate juridică

Aceste precizări au ca scop sintetizarea informațiilor despre indicatorii prețurilor de consum publicați de către INS, și despre unele aspecte care ar trebui luate în considerare de către utilizatori atunci când decid să folosească astfel de indici în clauzele de indexare. Este doar o scurtă descriere și nu este o prezentare cuprinzătoare sau exhaustivă a indiciilor prețurilor sau a aspectelor care ar trebui luate în considerare de către persoane atunci când decid sa utilizeze indici de preturi sau clauze de indexare.

Pentru toate aspectele privind modul unitar și diferit de utilizare al datelor statistice publicate sau furnizate de către INS, persoanele care solicită aceste informații sunt îndrumate să caute consiliere profesională independentă.

Potrivit obligațiilor legale ce îi revin conform legii statistice 226 / 2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare, INS va da curs tuturor cererilor de date statistice adresate de utilizatori, persoane juridice sau fizice, într-un mod independent și fără interferențe sau a-și asuma rolul de consiliere cu privire la litigiile care decurg din interpretarea unei decizii judecătorești.

INS nu poate oferi asistență în legătură cu întrebările legate de modul de folosire și aplicare a clauzelor de indexare/ajustare a contractelor. INS-ul poate oferi asistență privind doar întrebările legate de metodele și aspectele tehnice care au stat la baza construirii indicatorilor statistici.

________________________________________________________________________________________________________

Pentru alte informații, vă rugăm să adresați cerința Dvs. de date la adresa de email:

tele@iasi.insse.ro

 

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf IPC-05-2024 361 Ko 0
pdf IPC-Total-oct-1990-1 434 Ko 0