Populaţia

Populaţia după domiciliu pe sexe şi medii, la 1 ianuarie

Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie

Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, sexe şi medii la 1 iulie

Mişcarea naturală a populaţiei – 2015 – 2017

Ratele de fertilitate pe grupe de vârstă – 2015 – 2017

Durata medie a vietii pe medii de rezidenta si sexe

Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pe sexe si localitati

Populatia rezidenta la 1 iulie pe sexe, grupe de varsta si medii de rezidenta