Locuinţe şi utilităţi publice

Fondul de locuinţe

Lungimea străzilor oraşeneşti, la 31 decembrie

Reţeaua de distribuţie a apei potabile

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

Localităţi în care se distribuie energie termică