Agricultură

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

Valoarea productiei ramurii agricole

Suprafata cultivata cu principalele culturi, pe forme de proprietate

Productia agricola vegetala, la principalele culturi

Productia medie la hectar, la principalele culturi

Suprafata viilor pe rod

Productia totala de struguri

Productia medie de struguri la hectar

Productia de fructe pe specii de pomi

Productia medie de fructe pe specii de pomi

Numarul animalelor la sfarsitul anului

Productia agricola animala

Parcul de tractoare si masini agricole