Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Iași

– Director executiv – Pară Doina Cătălina – tel. 0232-210277; 0735-855535;   

– Director executiv adjunct – Iftimoaei Ciprian Constantin – tel. 0740-022975; 0735-855502

– Șef serviciu – Serviciul de statistică economică – Ceucă Ștefania – tel. 0735-855526 

– Șef serviciu – Serviciul de statistică socială, demografie şi forţa de muncă – Muștiuc Mirela – tel. 0735-855509

– Consilier de achiziții publice – Serviciul de contabilitate, resurse umane şi anchete în gospodării – Alexandrescu Constantin – tel. 0232-218355

– Inspector superior – Compartimentul de sinteză și relații cu publicul, prețuri și aplicații informatice – Haja Laurentiu-Ilie – tel. 0232-255908